Hoe gaan wij te werk en onze voorwaarden 

Voorwaarden zijn geldig vanaf 01-01-2018


De dag van de plaatsing: Wij zijn vaak bij de klant tussen 07:30/09:00 uur. Wij gaan er vanuit dat de oude schutting o.i.d. uit de grond is gehaald zoals oude palen, wortels en puin etc, en dat we overal makkelijk bij kunnen komen dat we een ruimte hebben van minimaal 50 cm aan beide kanten en 3 meter in de hoogte.

Is dit niet het geval, dan worden hier kosten voor in rekening gebracht. Dit wordt ter plekke aangegeven hoeveel dit zal zijn. Hierbij kijken we dan naar de situatie en wat er is besteld.

KABELMELDING: Mocht u naast een gemeentegrond wonen of een hoekwoning of bij een groen/grijs kastje, dan willen we u vragen om een KLIC-melding te doen. Want wij willen geen kabels raken of beschadigen. Mocht het zo zijn dat er wel kabels liggen naar ons vermoeden en wij hebben geen melding van u ontvangen dan zullen we hier kosten voor in rekening brengen. Wij verplichten ons geen enkel risico te willen lopen door kabels te raken. 

Mochten wij aanwezig zijn en het blijkt dat een van de bovenstaande voorwaarden niet aan is voldaan en we kunnen niet plaatsen, dan worden er voorrijkosten in rekening gebracht van €150,-

Wordt de afspraak 2 weken van te voren geannuleerd dan word er 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Mits anders is overeengekomen 

De montageploeg van Noordschuttingen moet binnen 35 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet goed bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger zo dicht mogelijk bij de werkplek. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand door worden gegeven aan Noordschuttingen. Onze montageploeg loopt in geen enkele gevallen door een woonhuis. 

De opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor aanduiden van de juiste erfgrens. Noordschuttingen is niet aansprakelijk van het niet plaatsen van een erfscheiding op de erfgrens.Opdrachtgever jegens derden zijn zelf aansprakelijk waar de erfscheiding geplaatst dient te worden. Opdrachtgever vrijwaart Noordschuttingen voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfscheiding is geplaatst.

Bij slecht voorspeld weer zijn wij niet in staat om te plaatsen dit i.v.m. onze machines. En bij te warm weer boven 28 graden dan moeten we de gemaakte afspraak verplaatsen naar een nieuwe datum, dit proberen wij uiteraard zo snel mogelijk in te plannen zodat u dan niet lang zonder schutting blijft zitten. Wij hebben helaas geen invloed op het weer. We doen altijd ons best om dit binnen 2 weken in te plannen, mocht dit door de drukte of omstandigheden niet lukken, dan zal dit iets langer gaan duren, maar we zullen altijd ons best doen om het binnen 2 weken te proberen.

Bij een overmacht situatie van ons zijn wij verplicht om de schutting alsnog te plaatsen, mits u van de afspraak afziet. Bij een dergelijke situatie kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Dit geldt immers ook voor het intrekken van de opdracht in een dergelijke situatie, hierbij kunt u ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Na aflevering van de schutting kunt u het restante bedrag bij ons contant of per pin betalen. Bij betaling geeft u akkoord op de plaatsing en hoe de schutting is geplaatst.

Noordschuttingen werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.Onder de garantie valt: Grove scheuren, Productiefouten en Houtrot. Elke grondsoort is anders. Wij zorgen ten alle tijde dat de schutting stevig komt te staan bij vertrek. Mocht dit niet het geval door verschillende grondsoorten zijn dan raden wij aan snelcement om de palen heen te storten. Wij kunnen dit doen in vooroverleg.

Nalatigheid, Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie.

Prijsveranderingen: prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, wisselkoersveranderingen, transportkostentoeslagen, verhogingen van tol of havenkosten, laag- of hoogwatertoeslag, dieselkostentoeslag, veranderingen in belastingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs in rekening worden gebracht de koper heeft dan het recht de opdracht te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud  Goederen worden geleverd en geplaatst onder eigendomsvoorbehoud (artikel 3.92 van het Burgerlijk Wetboek) Bij niet nakomen van betaling zullen wij gebruik maken van het eigendomsvoorbehoud.

Noordschuttingen kan ten alle tijde de opdracht ontbinden mocht er niet zijn voldaan aan de voorwaarden. Hierbij zal de aanbetaling terug worden gestort. U kunt hierbij geen aanspraak maken op een vergoeding.

Voor verdere vragen over onze voorwaarden kunt u altijd mailen.