Hoe gaan wij te werk en onze voorwaarden 

Wij streven er naar om binnen 24 uur te antwoorden op uw aanvraag, hierin krijgt u dan van ons een vrijblijvende offerte.

Mocht u met deze offerte akkoord gaan dan krijgt u van ons een mail en wordt er telefonisch of mail contact gezocht om samen met u een datum te plannen voor het plaatsen van de schutting. Wij doen niet aan vooraf betalen, u kunt bij ons na het leveren van de schutting contant of per pin betalen.

Na het definitief hebben besproken op welke datum wij gaan plaatsen wordt het hout besteld voor uw schutting.

De dag van de plaatsing:  Wij zijn vaak bij de klant tussen 07:30/09:00 uur. Wij gaan er vanuit dat de oude schutting o.i.d. uit de grond is gehaald zoals oude palen, wortels en puin etc, en dat we overal makkelijk bij kunnen komen dat we een ruimte hebben van minimaal 50 cm aan beide kanten en 3 meter in de hoogte.

Is dit niet het geval, dan worden hier kosten voor in rekening gebracht! dit wordt ter plekke aangegeven hoeveel dit zal zijn. Hierbij kijken we dan naar de situatie en wat er is besteld.

KABELMEDLING: Mocht u naast een gemeentegrond wonen of een hoekwoning of bij een groen/grijs kastje, dan willen we u vragen om een KLIC-melding te doen. Want wij willen geen kabels raken of beschadigen. Mocht het zo zijn dat er wel kabels liggen naar ons vermoeden en wij hebben geen melding van u ontvangen dan zullen we hier kosten voor in rekening brengen. Wij verplichten ons geen enkel risico te willen lopen door kabels te raken. 

Mochten wij aanwezig zijn en het blijkt dat een van de bovenstaande voorwaarden niet aan is voldaan en we kunnen niet plaatsen, dan worden er voorrijkosten in rekening gebracht van €150,-

Wordt de afspraak 2 weken van te voren geannuleerd dan word er 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Mits anders is overeengekomen 

De montageploeg van Noordschuttingen moet binnen 35 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger zo dicht mogelijk bij de werkplek. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand door worden gegeven aan Noordschuttingen. Onze montageploeg loopt in geen enkele gevallen door een woonhuis. 

De opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor aanduiden van de juiste erfgrens. Noordschuttingen is niet aansprakelijk van het niet plaatsen van een erfscheiding op de erfgrens.Opdrachtgever jegens derden zijn zelf aansprakelijk waar de erfscheiding geplaatst dient te worden. Opdrachtgever vrijwaart Noordschuttingen voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfscheiding is geplaatst.

Bij slecht voorspeld weer zijn wij niet in staat om te plaatsen dit i.v.m. onze machines. En bij te warm weer boven 28 graden dan moeten we de gemaakte afspraak verplaatsen naar een nieuwe datum, dit proberen wij uiteraard zo snel mogelijk in te plannen zodat u dan niet lang zonder schutting blijft zitten. Wij hebben helaas geen invloed op het weer.

Bij een overmacht situatie van ons zijn wij verplicht om de schutting alsnog te plaatsen, mits u van de afspraak afziet. Bij een dergelijke situatie kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Na aflevering van de schutting kunt u bij ons contant of per pin betalen. Bij betaling geeft u akkoord op de plaatsing en hoe de schutting er staat.

Noordschuttingen werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.Onder de garantie valt:  Grove scheuren, Productiefouten en Houtrot

Nalatigheid, Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie.

Voor verdere vragen over onze voorwaarden kunt u altijd mailen.